(1)
Надирова, С.; Синявский, Ю.; Лесова, Ж.; Алибаева, Б.; Дарменкулова, Ж. ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКОЙ ЗАКВАСКИ НА ПРОЦЕСС СКВАШИВАНИЯ ЙОГУРТОВ. МжВ 2023, 1, 154-164.